top of page

Política de privadesa

Adreçada als usuaris de la pàgina web.

Última actualització: Abril 2024.

El responsable d’aquesta web, el Club Voleibol Agrupació Vista Alegre i Parròquia, d'ara endavant, CV AVAP, considera com un objectiu bàsic garantir la privadesa i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i de tots els qui es relacionen amb aquesta web i, per aquest motiu, manifesta el màxim compromís de compliment de l’actual Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa a la protecció i lliure circulació de dades personals (RGPD). Per tant, en la clàusula present es facilita la informació sobre l’ús que farà la societat de les vostres dades personals.


1. Tractament de les dades

El CV AVAP recopilar dades mitjançant els formularis i les eines d'anàlisi, no nominals, per elaborar estadístiques de millores del lloc web. 

Les dades dels formularis tenen la finalitat de gestionar les inscripcions i establir mecanismes de comunicació entre el CV AVAP i els familiars o jugadors. No cedirem les vostres dades personals a cap tercer, llevat; 

  1. A les entitats bancàries per finalitats de cobraments de les quotes; 

  2. A les asseguradores per tal de possibilitar la cobertura en cas d'accidents esportius o bé de responsabilitat civil;

  3. Als ens de la competició esportiva, com són el Consell Esportiu del Gironès i la Federació Catalana de Voleibol;

  4. Al proveïdor de les eines web per tal de gestionar el perfil i possibilitar l'ús de la botiga, inscripcions, descàrrega de documents, etc.

2. Enviament d'informació

comunicacióEl CV AVAP farà ús de les dades per enviar informació referent a les activitats de l'entitat o per fer un seguiment d'aquestes mitjançant el correu electrònic. 

 

3. Drets sobre les vostres dades personals

En qualsevol moment, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i/o oposició mitjançant sol·licitud via correu electrònic a avapgirona@gmail.com

El CV AVAP es reserva el dret de modificar de manera unilateral aquesta política de privadesa amb la finalitat de millorar el sistema de tractaments de dades personals i els processos interns o bé per modificacions de caire legislatiu. 

Per això recomanem lectura prèvia. En seguir utilitzant el nostre lloc web, entenem que accepteu els termes d'aquest política de privadesa. 

bottom of page